Energies renovables i fotovoltaica

PROJECTEM I REFORMEM instal·lacions d’energies netes per combatre el canvi climàtic. El futur de la humanitat i del planeta depenen de la forma en què produïm energia.

ENERGIA SOLAR TÈRMICA

L’energia solar tèrmica o energia termo-solar consisteix en l’aprofitament de l’energia de sol per produir calor.

  • Per producció d’aigua calenta sanitària (ACS). D’ús obligatori segons la reglamentació actual en usos afectats pel RITE (habitatges, escoles, hotels, càmpings…).
  • Calefacció.
  • Climatització de piscines.

ENERGIA SOLAR FOTOELÈCTRICA

Consisteix en l’aprofitament de l’energia dels fotons que arriben del sol per generar corrent elèctrica gràcies a les cèl·lules fotoelèctriques.

AEROTÈRMIA

L’aerotèrmia és una tecnologia que ens permet obtenir energia de l’aire per cobrir la demanda de calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària. Es considera una font d’energia renovable, ja que part de l’energia necessària per al seu funcionament és aprofitada dels residus d’una altra, reduint les despeses notablement.

GEOTÈRMIA

La climatització geotèrmica és un sistema de climatització que utilitza la gran inèrcia tèrmica del subsòl que es troba emmagatzemada en forma de calor a una temperatura constant tot l’any. És una energia ecològica que es diferencia dels altres sistemes pel fet que podem obtenir refrigeració, calefacció i aigua calenta sanitària (ACS) amb la mateixa instal·lació.

Projectes

Assistència tècnica els 7 dies de la setmana, les 24h

Sol·liciti
assessorament

E

Assessorament GRATUÏT
i SENSE COMPROMÍS

E

El seu gestor d’instal·lacions es posarà en contacte amb vostè en menys de 24 h.

Sol·liciti
un pressupost

10 + 3 =

Abrir chat
¿Cómo podemos ayudarle?
Gràcies per contactar.
Deixi un missatge i el Dpt. Comercial contactarà amb vostè el més aviat possible dins el nostre horari laboral.
Per notificacions d’avaries, contacti amb el nostre Servei Tècnic en el 972502566. Fora d’horari laboral, aquest telèfon té un servei de contestador atès pel Responsable de Reten.