Comparte la noticia:
Diari “Empordà” – “Aiterm aconsella el manteniment preventiu d’equips per evitar espants”

Quan s’utilitza el manteniment preventiu?

Aquesta tipologia de manteniment s’utilitza amb la finalitat de poder garantir la conservació dels equips i instal·lacions. Per això, és necessari i recomanem realitzar revisions periòdiques per detectar si fa falta alguna reparació.

És molt important a l’hora de fer aquestes revisions, tenir en compte les recomanacions dels fabricants, així com la legislació vigent, els consells dels experts i les accions realitzades sobre els actius similars.

Manteniment predictiu

Aquesta metodologia consisteix a analitzar el moment òptim per fer aquestes reparacions a partir del període màxim de l’ús de les màquines i equips. Un manteniment predictiu ben planificat pot arribar a millorar fins a un 25% la productivitat i reduir fins a un 30% les despeses de manteniment, així com allargar la vida útil de les màquines i equips fins a un 50%.

Poden llegir l’article al complet al següent enllaç: Article de l’Empordà

Comparte la noticia:
Abrir chat
¿Cómo podemos ayudarle?
Gràcies per contactar.
Deixi un missatge i el Dpt. Comercial contactarà amb vostè el més aviat possible dins el nostre horari laboral.
Per notificacions d’avaries, contacti amb el nostre Servei Tècnic en el 972502566. Fora d’horari laboral, aquest telèfon té un servei de contestador atès pel Responsable de Reten.