Aconseguir un estalvi energètic significatiu amb la tecnologia LED

Cada dia es més aconsellable fer servir díodes emissors de llum led a qualsevol negoci o habitatge. Aquest tipus d’ il·luminació té una despesa energètica molt menor que els típics fluorescents o les bombetes tradicionals o al·lògenes. Per tant, l’estalvi a la factura de la llum pot ser molt significativa, sobretot en negocis que tenen pràcticament sempre les seves llums en funcionament, com es el cas de restaurants, bars i altres negocis d’hostaleria.

Quins avantatges i quins inconvenients te fer servir la llum led?

El led pot convertir la llum elèctrica en radiació electromagnètica, i no fa servir elements que tenen una gran toxicitat com es el mercuri. A més a més, en comparació amb les llums tradicionals, el led pot arribar a durar fins a 80.000 hores d’us. Un nombre d’hores molt superior als fluorescents i bombetes tradicionals que no arriben fins a les 6000 hores entre tots dos.

Uns altres clars avantatges , es que no necessita cap tipus de manteniment, la seva llum no emet calor ni radiació i es poden encendre de forma instantània.

Com a desavantatge, el led té un cost inicial més alt que les llums tradicionals, però per altra banda, ens permet recuperar ràpidament aquesta inversió, ja que la seva duració i efectivitat es molt més alta a més d’un consum energètic molt més reduït.

Clarament la tecnologia led, ha arribat per quedar-se, i ara mateix, ja n’hi han molts aparells electrònics i electrodomèstics que els fan servir i en un futur, pràcticament, els veurem a tot arreu.