Procés de sanejament a la biblioteca de Palafrugell

El procés de sanejament a la biblioteca de Palafrugell va ser un projecte que va beneficiar tant el funcionament normal com l’eficiència, ja que una instal·lació mal aïllada o mal construïda afecta directament al rendiment i per tant por repercutir en el cost energètic.

Com podem veure en les següents imatges el pas del temps afecta destruint la protecció i l’aïllament de tota la instal·lació, a part de rovellar l’exterior del tub de ferro fet servir.

Instal·lacions en aquest estat son molt freqüents a tenir problemes com fuges o mal funcionament.

A continuació adjuntem el procés de millora de la instal·lació i el resultat final.