CLIMA_LLOBREGAT_CENTRE

Grans instal·lacions amb gran maquinaria

El projecte de climatització d’un local al Llobregat Centre va ser un projecte realitzat l’any 2009 on es va transportar i instal·lar un conjunt de climatització fent servir una de les grues més grans fetes servir en els 40 anys de la companyia.

A continuació podeu veure un seguit d’imatges, tant de les grues i l’elevació de la màquina com l’aspecte final i l’interior del local.