Consells per iniciar un negoci d’hostaleria a un preu ajustat

Hi ha moltes persones i emprenedors que decideixen crear el seu propi negoci d’hostaleria i fer d’això la seva manera de vida.

És important tenir en compte que abans de començar, s’ha de disposar de capital per poder invertir en un local, maquinària, treballadors, publicitat, gènere … Però aquests no són únicament les despeses principals. Com qualsevol negoci, és molt normal que no comenci a generar beneficis fins passats uns mesos o fins i tot anys, abans de poder amortitzar tot l’invertit i començar a generar guanys.
Per això, si no disposem d’un gran capital, és important ajustar al màxim les despeses inicials més forts per tenir una bona rendibilitat en un futur.
Local i mobiliari
Disposar d’un local estratègicament situat és primordial, hem de tenir en compte els nostres possibles futurs clients i per això, haurem d’estudiar on poden trobar-se i com arribar fins a ells ubicant nostre local en un barri tenint en compte el seu dimensions, preu, obres i mobiliari.
El mobiliari serà una inversió bastant gran, de manera que podem apostar per mobiliari i dissenys de local econòmics, invertint així en el primordial i necessari.
Maquinària d’hostaleria
La maquinària serà una de les opcions que haurem de valorar la seva qualitat, durabilitat, ús i necessitats del negoci.
Fregidores, neveres, congeladors, màquines de gel, planxes, vitrines, microones, cuines, aires condicionats … Molta d’aquesta maquinària serà necessària per al desenvolupament normal del negoci segons si volem obrir un restaurant, bar, hotel o / o qualsevol altre obert al públic on serveixin menjars.
Adquirirem sempre bons equips i de bona qualitat, estalviar en maquinària ens pot suposar molts mals de cap en un futur i amb el resultat de no amortitzar de forma correcta els mateixos.
La maquinària d’hostaleria serà vital per poder desenvolupar el negoci amb efectivitat, donant als nostres clients un bon servei i qualitat en tots els nostres productes.
El personal i el servei al client
Al principi serà difícil comptar amb molt personal. Un treballador suposa una gran despesa per al negoci i fins no veure el desenvolupament i necessitats del mateix, convé avaluar el volum de treball durant les diferents èpoques de l’any.
Caldrà que invertim moltes hores del nostre temps i contractar únicament el personal necessari en els pics de treball més alts. Encara que sempre haurem de tenir en compte, no escatimar sempre en personal, ja que per voler estalviar, el nostre servei i atenció al client també es podrien veure perjudicats.
Publicitat
Fins no tenir una clientela recurrent i fidel que conegui el nostre negoci, haurem d’invertir una bona part de les nostres guanys en publicitat de diferents formes. Diaris locals, repartiment de publicitat a domicili, pàgina web, xarxes socials, boca a boca …
La publicitat és primordial perquè qualsevol negoci funcioni i pugui tenir nous clients, a més de conèixer les nostres promocions les diferents èpoques de l’any i dies de la setmana.
Si controlem la nostra despesa al principi, el nostre negoci d’hostaleria podrà sobreviure més temps, d’aquesta manera, en un futur sempre podrem invertir en millors instal·lacions, maquinària i personal per brindar el millor servei als nostres clients.